Rigatoni Broccoli e Gorgonzola

Sahne, Brokkoli, Gorgonzola, Käse